25.10.2011 22.00

JALAVISTOJEN KIINA-TILAISUUS 9.10.2011

Rauno Jalavisto ja hänen vaimonsa Eija kävivät kertomassa kiinalaisten kristittyjen tarpeesta saada Raamattuja. He ovat työskennelleet kauan Kiinassa lähetystyössä. Nyt he ovat osa-aikaeläkeläisinä Suomessa Avainmedian palveluksessa ja käyvät Kiinassa edelleen kuukauden jaksoja 2 - 3 kertaa vuodessa.

Rauno ja Eija Jalavisto

Tilaisuuden alussa Kari Dahl muistutti Jeesuksen lähetyskäskystä Mark. 16:15-18: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päällä, ja nämä paranevat." Kiinan raamattutyö on myös meidän, Pielaveden helluntaiseurakunnan, työtä. Herra palkitsee kerran henkilökohtaisen kutsun saaneet ja vieraisiin maihin lähteneet työntekijät, mutta myös lähettäjät täällä Suomessa.

Rauno Jalavisto välitti Kiinan kristittyjen veljien ja sisarten kiitokset tuesta raamattutyöhön. Kiinassa on pula Raamatuista. Siksi he kyynelsilmin kiittävät saadessaan Raamatun pitkän rukouksen ja odotuksen jälkeen. Tähän työhön osallistutaan maailmanlaajuisesti. Yli 10 miljoonaa Raamattua on jaettu Kiinassa tähän mennessä. Edelleen työtä tarvitaan, asuuhan Kiinassa viidesosa maapallon asukkaista, 1,3 miljardia ihmistä.

Rauno jatkoi ja luki Ef. 5:15-18: "Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne." Rauno muistutti, että taivaallinen viisaus on Pyhässä Hengessä. Silloin ymmärrämme, miten elää ja toimia oikein, mikä on Herran tahto. Hebrealaiskirjeessä 11:1 sanotaan: "Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy." Ojentautuminen on siis paitsi näkemistä, myös toimimista. Paavalikin sanoi, ettei hän voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Meille kristityille suuri Jumala on elävä ja  todellisuutta. Maailma on hänet hylännyt ja tullut siksi tyhmäksi. Jumala hallitsee tätä maailmankaikkeutta, näytti miltä näytti. Tässä Rauno Jalavisto käytti Kiinaa esimerkkinä. 1800-luvun puolivälistä noin sadan vuoden ajan monet länsimaiset saivat kutsun lähteä lähetystyöhön Kiinaan, usein oman henkensä uhalla. Työ jatkui, kunnes 1900-luvun puolivälissä Kiina sulkeutui kaikesta länsimaisesta. Työntekijöidenkin oli lähdettävä. Mutta siemen oli kylvetty. 1980-luvulla alkoi Kiinassa herätys.

Rauno kertoi esimerkin kiinalaisesta, joka lähti Jumalan kutsusta vieraan, vihamielisen heimon pariin kotimaassaan. Hän asui ja teki päivittäin pellolla työtä muiden kyläläisten tavoin. Öisin hän rukoili, miten voisi kertoa Jeesuksesta vihamielisille ihmisille. Jumala osoitti keinon: joka ilta pellolta tultua hän pesi kaikkien muiden kuraiset jalat. Tätä jatkui kaksi vuotta. Sitten tämä rakkaus sulatti jään ja ihmiset ottivat pelastuksen vastaan. Muutaman vuoden kuluttua jo 100 000 ihmistä tästä heimosta oli tullut kristityiksi.

Mekin saamme olla mukana, että Kiinasta tulisi kristitty maa. Kun annamme pienen ja vähäpätöisenkin Jumalan käyttöön, sitä seuraa ihme, kuten Jeesuksen siunattua pienen pojan eväät: viisi leipää ja kaksi kalaa riittivät tuhansille ihmisille ateriaksi. Jokainen voi antaa vain sen, mitä hänellä on. Nyt Kiinassa päivittäin lukuisat ihmiset ottavat vastaan Jeesuksen pelastajanaan. Kiinalaiset myös vievät ilosanomaa muihin maihin. Sinäkin voit halutessasi olla mukana siinä, mitä Jumala tekee, koska tärkeintä on rukous.

Lopuksi näimme filmin, missä kiinalaiset kristityt kertoivat Jumalasta ilon kyyneleiden virratessa heidän poskillaan.

Eija Jalavisto

Eija Jalavisto myymässä Avainmedian tuotteita