LÄHETYstyö 

Kuukauden toisen sunnuntain tilaisuuden teemana on lähetys.

 

LÄHETYSTYÖMME KOHTEITA:

 Kiinan raamattutyö:
Olemme seurakuntana alkaneet tukea Kiinan raamattutyötä 1.4.2011 alkaen. Jumala on toiminut Kiinassa hyvin voimallisella tavalla, muutenhan evankeliumi ei olisikaan voinut mennä eteenpäin niin merkittävällä tavalla kuin on tapahtunut.
Saatuaan Jumalalta vastauksen ihmisten peruskysymyksiin; elämän tarkoitukseen, kuolemanjälkeiseen elämään ja omaan kelvottomuuteen, he koko sydämestään rakastuvat Kristukseen. Tämä rakkaus ilmenee, ei niinkään sanoissa, vaan ennen kaikkea teoissa, antautumisena Kristukselle ja sitoutumisena Hänen tahtoonsa. Tästä on seurannut, että he vievät evankeliumia eripuolille Kiinaa.
Evankelioimiseen Pyhä Henki on yhtynyt niin, että ihmeet ja merkit seuraavat Sanan julistusta ja ennen kaikkea ihmisiä tulee uskoon. Arvioidaan, että koko Kiinan laajuisesti päivittäin voi tulla uskoon jopa n. 3000 ihmistä. Joka tapauksessa eri puolilla Kiinaa eri yhteiskuntaluokissa ja eri etnisten ryhmienkin parissa evankeliumi menee eteenpäin. Herätystä on erikoisesti nuorten keskuudessa, kaupungeissa ja yliopistoissa. Kaikesta länsimaalaisuuden ryntäyksestä huolimatta nuoret kaipaavat todellisille elämän lähteille, ja siksikin on tärkeää, että he saavat Jumalan sanaa. Toinen suuri tarveryhmä on maaseudun vanhukset. Raamattujen levittämisellä me voimme olla vaikuttamassa siihen, että Kiinan kasvava vaikutus maailmalla olisi kristillistä eikä antikristillistä.
Helluntaiherätyksen yhteinen järjestö Avainmedia on jo yli kymmenen vuoden ajan ollut mukana Kiinan raamattutyössä. Seurakuntamme kautta tapahtuva Kiinan raamattutyön tukeminen tapahtuu Avainmedian kautta.
Seurakunnat ovat pyytäneet apua, ennen kaikkea Raamattujen saamiseen. Ihmisen tultua uskoon, Jumalan yhteyteen syntyy jano Jumalan tahdon tuntemiseen, Hänen Sanaansa. Joskus uskovat ovat rukoillen odottaneet vuosia ennen kuin ovat saaneet Raamatun. Sen saadessaan he ovat olleet sydämestään kiitollisia Elämän Sanasta.
Kiinan uskovat rukoilevat, että Kiina tulisi täytetyksi Jumalan Sanalla. Me seurakuntana haluamme olla omalla panoksellamme mukana tässä työssä. Pielaveden helluntaiseurakunnalla on Lähetys-kirpputori, jonka tuotosta osa menee Kiinan raamattutyöhön. Jeesus itse sanoi (Mt.4:4): ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.”